Europejski program

"Owoce w szkole"

          Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.


 

Powrót

Informacje na tej stronie zaczerpnięte zostały y witryny  http://www.owocewszkole.com/