PROGRAMY AUTORSKIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W KATOWICACH 

 

 

Lp

 

Tytuł programu

 

Wydawnictwo i autor

 

Klasa

 

Numer dopuszczenia MEN

 

Numer w szkolnym zestawie programów

 

1

 

Edukacja Europejska

 

Magdalena Dorota

 

V-VI

 

Program autorski

 

 

16/SP-1/2010

 

2

 

Edukacja Regionalna w kl. I – III

 

B. ROJ – SKROBOL

 

 

I-III

 

Program autorski

 

 

20/SP-1/2010

 

3

 

Zielona droga

 

 

Robert Lipiński

 

VI

 

Program autorski

 

 

21/SP-1/2010

 

4

 

„Rozpoznaję i nazywam swoje emocje”, program autorski przeznaczony do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI

 

 

Aleksandra Matuszny

 

 

IV-VI

 

 

Program autorski

 

 

 

22/SP-1/2010

 

 

5.

 

„Pomniki mówią – czyli jak je wykorzystać w edukacji regionalnej najmłodszych”

 

 

Małgorzata Wilk

 

I-III

 

Program autorski

 

 

2/SP-1/2011