Dyrektor szkoły przyjmuje strony:

 

 

w sprawach skarg i wniosków wtorek

 

13:00 - 14:00

                              czwartek   13:00 - 14:00
 

w dniach zebrań i konsultacji z rodzicami

 

17:00 - 18:00

Aktualizacja: 05..09.2017 r.

Powrót