SZKOLNA IZBA REGIONALNA

 

Szkolną Izbę Regionalną otwarto w 2002 r.  przy  udziale władz szkolnych, kościelnych naszego miasta, członkiń Koła Regionalnego „Podlesianki” oraz społeczności szkolnej. Jest ona zaaranżowana jako dawna  kuchnia śląska, upiększona sprzętem codziennego użytku- meblami, haftami, oryginalnymi strojami: górniczym, ludowymi kobiecymi z okolic Pszczyny; w tym  100-letnim ślubnym. Ściany zdobią fotografie prezentujące  życie mieszkańców Katowic i okolic oraz dawna  porcelana śląska. Jest to szkolne mini muzeum, które systematycznie gości uczniów tutejszej szkoły na organizowanych dla nich prezentacjach, wystawach lub spotkaniach, lekcjach. 

Jest ona zaaranżowana jako dawna  kuchnia śląska, upiększona sprzętem codziennego użytku - meblami, haftami, oryginalnymi strojami: górniczym, ludowymi kobiecymi z okolic Pszczyny, w tym  100-letnim ślubnym. Ściany zdobią fotografie prezentujące  życie mieszkańców Katowic i okolic oraz dawna  porcelana śląska. Jest to szkolne mini muzeum, które systematycznie gości uczniów tutejszej szkoły na organizowanych dla nich prezentacjach, wystawach  spotkaniach lub lekcjach. Służy uczniom naszej szkoły jako środek dydaktyczny  do prowadzenia zajęć o tematyce  regionalnej. Wprowadza ich w klimat dawnych lat.


  
        W tutejszej szkole na szeroką skalę organizowane  są przez nauczycieli działania związane z edukacją regionalną, m.in.: konkursy miejskie, konkursy szkolne, biesiady, wystawy. Uczniowie biorąc udział w ich realizacji wiążą się emocjonalnie ze swoim regionem. Stają się zatem ambasadorami swojej  „Małej Ojczyzny”.

Cykliczne  spotkania i wystawy

 • „Mieszkańcy Katowic i okolic na starych fotografiach”, r. szk.01/02
 • „Sprzęty naszych dziadów”, r.szk.02/03
 • „Sztuka ludowa Beskidu Śląskiego i Żywieckiego”, „Hafty śląskie”,
 •  „Od zolytów  do wesela”, r.szk.03/04
 • „Śląskie straszki kopalniane”, „Polskie stroje ludowe”,r.szk.04/05
 • „Wielki katowiczanin Wojciech Kilar”, „Jak powstawały Katowice?”,  r. szk. 05/06
 • „Jak porcelana śląski dom zdobiła?”, r.szk.06/07
 • „Spotkania ze śląskimi przysłowiami” r. szk.07/08
 • "Stary w piecu dioboł pali”, r. szk. 08/09
 • "Symbolika potraw wielkanocnego stołu na Śląsku”, r. szk. 09/10
 • „Spotkania ze śląskimi nazwiskami, wyrażeniami”, r.szk.10/11
 • „Symbolika ozdób drzewka bożonarodzeniowego”, r. szk. 11/12
 •  Sobótki świętojańskie”, „Noc Kupały”, „Święto wianków”, r. szk. 11/12
 •  „J. Piłsudski patron naszej szkoły” , r. szk. 12/13
 • „Karlik z Kocyndra  - czyli o Stanisławie Ligoniu”,r.szk.13/14

 • „Śląskie straszki: bebok, utopek i diobołek”, r.szk.15/16

 • „Projektowanie wzoru ozdobnego kołnierza do kabotka stroju śląskiego”, r.szk.16/17

 

        "Realizacja autorskiego programu edukacji regionalnej „Katowickie spacery”


     Program edukacji regionalnej „Katowickie spacery” był realizowany na szeroką skalę w latach 2003-2006

w klasie I c, II c, III c. Obecnie są realizowane jego wybrane treści.

 

 Udział w Przeglądach Pieśni „Śląskie Śpiewanie”

 

 • X Przegląd Piosenki Dziecięcej, r. szk. 02/03
 •  Finał X Przeglądu Piosenki Dziecięcej, r. szk. 02/03
 • XI Przegląd Piosenki Dziecięcej, r. szk. 03/04
 • XII Przegląd Piosenki Dziecięcej, r. szk. 04/05
 • XV Przegląd Piosenki Dziecięcej, r. szk. 07/08
 •  XIX Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, r. szk. 11/12
 • Kwalifikacje do finału XIX Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, r. szk. 11/12

·                 

Udział uczniów klas I-III w miejskich biesiadach śląskich

 • I  biesiada w r. szk. 05/06, uczniowie klasy III c
 • II  biesiada w r. szk. 06/07, uczniowie klasy I b
 • IV  biesiada w r. szk. 08/09 uczniowie klasy III b
 • V   biesiada w r. szk. 09/10 uczniowie klasy I b
 • VIII biesiada „Śląski odpust”, r. szk. 12/13,  uczniowie klasy I a

 

 Organizowanie miejskich konkursów plastyczno regionalnych

dla uczniów klas I-III katowickich szkół podstawowych

 W tutejszej szkole cyklicznie od lat są organizowane konkursy, które cieszą się ogromną popularnością

wśród uczniów i nauczycieli.

 • I  Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Regionalny „Stworki śląskie”,    r. szk. 02/03

 • II  Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Regionalny „Obrzędy  śląskie”, r.szk.03/04

 • III  Międzyszkolny Konkurs Plastyczno -Regionalny „Z piórkiem”,   r. szk.04/05
 • IV  Miejski Konkurs Plastyczno- Regionalny „Śląska choinka”, r. szk. 05/06
 • V  Miejski Konkurs Plastyczno-Regionalny „Stworki - postacie z  przekazów podań, legend, baśni górnośląskich”, r.szk.06/07,
 • VI  Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Zdobimy porcelanę”,  r.szk.07/08
 • VII  Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Malowanie na tkanin w oparciu o wzory haftowanych dekoracji kuchni śląskiej”,  r. szk. 08/09
 •  VIII  Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Ilustracja baśni   śląskiej inspirowana prezentacją teatralną”, r. szk. 09/10.
 • IX   Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Zdobienia ludowego stroju śląskiego”  r. szk. 10/11
 • X Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Zdobienia bombek choinkowych”, r. sz. 11/12.
 • XI Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny
 • „Duchy i duszki wg opowiadań śląskiego literata A. Lysko”, r. szk. 2012/13
 • XII Miejski Konkursu Regionalo -Plastyczny

 •  „Projekt kartki pocztowej na Godne Święta”, r. szk. 13/14

 • XIII Miejski Konkurs Regionalno –Plastyczny „Projektujemy wzory porcelany”,r.szk.14/15

 • XIV  Miejski Konkurs Regionalno – Plastyczny „Pamiątka ze Śląska” , r. szk. 15/16

 • XV Miejski Konkurs Regionalno–Plastyczny „Zazdrostka z utopkiem”, r. szk. 16/17

 

Organizowanie  szkolnych biesiad śląskich

 • Biesiada z udziałem Ślązaczki Roku 1998 - panią Pelagią   Górecką, r. szk.00/01
 • Biesiada „Kiszenie kapusty” z udziałem Zespołu  Regionalnego „Podlesianki”, r. szk. 01/02
 • Biesiada  „ Pszczyńskie stroje ludowe na co dzień,   niedziela i gala” z udziałem Zespołu Regionalnego „Podlesianki”,   r. szk. 02/03
 • Biesiada „Śląskie bajanie i śpiewanie” z udziałem zespołu Regionalnego „Podlesianki”, r. szk. 02/03
 •  Biesiada  „Moja mała ojczyzna”, r. szk.05/06
 • Biesiada z prezentacją baśni śląskiej „O tym jak Śmierdzirobótka i Maślok ze Skarbnikiem kramarzyli”, z zabawami słownymi gwary śląskiej    i rozpoznawaniem smaków potraw, r. szk. 09/10
 • Biesiada „U górnika w chałupie”, r.szk.09/10
 • Biesiada „W co oblykali się  downiej ludzie na Śląsku?” r.szk.10/11

 

Organizowanie  miejskich konkursów literackich

 dla klas IV-VI szkół katowickich

„Na tropach bohaterów baśni śląskich” (1-den z cyklu  konkursów  literackich dot. tematyki śląskiej), r. szk. 01/02

 

 Organizowanie konkursów szkolnych

 • Konkurs „Śpiewomy i godomy po śląsku” ,r.szk.95/96 r. dla klas I-III,

 • Konkurs „Bery i bojki śląskie”, r. szk. 97/98 r. dla klas I-III,

 •  Festiwal piosenki śląskiej dla klas I-III, r. szk .98/99, 99/00, 00/01,

 • Dyktando w gwarze śląskiej „Bezbłędny Gwarek”, r. szk. 07/08 dla klas IV-VI,

 • Konkurs „Tańczymy trojaka” – międzyklasowe zmaganie w śląskim śpiewie  i tańcu, r.szk.07/08.

Realizacja projektów edukacyjnych w szkole

 • „Marcinek i Burmistrzanka”, r.szk.01/02 dla klas I-VI

 • „O tym jak Zuzia poszła w kumy do utopców”, r. szk. 02/03,  dla klas I-V

 • „Sobótkowe czarownice”, r. szk. 03/04  dla klas I-VI

 • „Jasełka regionalne”, r.szk.02/03,. dla klas I-VI

 •  „Gaik i marzanka”, r..szk. 04/05 dla klas I-VI

 • „Śląskie gry zabawy podwórkowe” r. szk.  04/05 r. dla klas I-VI

 • „O rozbójniku Pistulce”, r. szk. 05/06 dla klas I-III

 • „Na Śląsku, czyli po Śląsku”- śpiewy, tańce, „Czerwony Kapturek”, r.szk.07/08

 •  „Śląskie piosenki i tańce”, realizowany na zajęciach Klubu Aktywniaczka  w klasie II b w r.. szk. 07/08

 •  „O tym jak  Śmierdziribótka i Maślok ze Skarbnikiem kramarzyli” –  prezentacja teatralna w wykonaniu  uczniów  kl. I b, r. sz. 09/10

 • „Kamienice naszej okolicy”, „Drzewa naszej okolicy” ,r. szk. 10/11

 • „Piosenki śląskie”, „Koszęcin- miejsce tancerzy i śpiewaków”,  r.    szk. 11/12

 • „Śpiewamy i tańczymy”, r. szk.2012/2013

 • „Straszki: strzygi, maluzyny, beboki, diabły, utopce, świetle, zielarki” wg śląskiego literata A. Lysko”, r. szk. 12/13

 • „Zabytkowe budowle naszego miasta”, r. szk.12/13

 • „Poszukiwania sztuki w katowickich budowlach:  akademickiej, muzealnej, sakralnej, urzędowej”, r. szk.13/14

 • „Bliskie sąsiedztwo, wielkie sprawy w naszej  dzielnicy - śródmieściu Katowic”, r. szk. 14/15

 • „Rzeźby w naszej okolicy, r. szk.15/16„O tym jak diabły zostały pognębione”.

 • Prezentacja teatralna  w oparciu o baśń G. Morcinka, r. szk. 16/17„Rawa w nowej odsłonie ozdobą naszego miasta”, r. szk.16/17

 

 

Organizowanie szkolnych biesiad śląskich

 

 • Biesiada z udziałem Ślązaczki Roku 1998 - panią Pelagią   Górecką, r. szk.00/01
 • Biesiada „Kiszenie kapusty” z udziałem Zespołu  Regionalnego „Podlesianki”, r. szk. 01/02
 • Biesiada  „ Pszczyńskie stroje ludowe na co dzień,   niedziela i gala” z udziałem Zespołu Regionalnego „Podlesianki”r. szk. 02/03
 • Biesiada „Śląskie bajanie i śpiewanie” z udziałem zespołu Regionalnego „Podlesianki”, r. szk. 02/03
 • Biesiada  „Moja mała ojczyzna”, r. szk.05/06
 • Biesiada z prezentacją baśni śląskiej „O tym jak Śmierdzirobótka i Maślok ze Skarbnikiem kramarzyli”, z zabawami słownymi gwary śląskiej    i rozpoznawaniem smaków potraw, r. szk. 09/10
 • Biesiada „U górnika w chałupie”, r.szk.09/10
 • Biesiada „W co oblykali się  downiej ludzie na Śląsku ?” r.szk.10/11

 

Współorganizowanie Dożynek Katowickich 2002 i 2004 r.

 

Prezentacje śląskich piosenek folklorystycznych w wykonaniu uczniów  klas I-III