NASZA KADRA

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrekcja Szkoły

   

 mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 mgr Izabela  Woźna -  Wicedyrektor

 

Kadra

          Nasza kadra pedagogiczna składa się z 40 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe. Każdy z pedagogów systematycznie  dba o poszerzanie swojej wiedzy uczestnicząc w konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i kwalifikacyjnych oraz studiach podyplomowych.  Wielu naszych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch  lub więcej przedmiotów. Większość kadry  posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pozostali nauczyciele odbywają staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

             Pozostali pracownicy naszej szkoły to pracownicy obsługi i administracji.

 

LP.

NAUCZYCIEL

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO- NAUCZYCIEL

 

KWALIFIKACJE
1. mgr Magdalena Ataniel-Sobala

kontraktowy

 
 • język angielski

 

2. mgr Angelika Bartocha

kontraktowy

 
 • edukacjia wczesnoszkolna

 

3.  

mgr Aneta Błachuta

 

 dyplomowany

 • resocjalizacja i socjoterapia
 • pedagogika terapeutyczna
 • edukacjia wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
4.  

mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 

 dyplomowany

 • zarządzanie oświatą
 • informatyka i technologia informacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • surdopedagogika

 

5.  

mgr Katarzyna Chynek

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna i informatyka
6.

 

mgr  Gabriela Graczykowska

 

 dyplomowany
 • chemia
7.  

mgr Jolanta Górczyńska

 

dyplomowany
 • plastyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa
8. lic. Heinrich Marta stażysta
 • język niemiecki

9.  

lic. Agnieszka Janisz

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna
 • historia
 • język polski
10.  

mgr Agata Jarząbek

 

dyplomowany  
 • wychowanie fizyczne
 • surdopedagogika

 

11. mgr Karolina Karaś kontraktowy
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • oligofrenopedagogika
12. mgr Marcin Kniczek aktualizacja danych
 • fizjoterapeuta
13.  

mgr Jolanta Kudela

 

 mianowany
 • technika
 • informatyka i technologia informacyjna
 • matematyka
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
14.  

mgr Robert Lipiński

 

dyplomowany
 • religia
 • wychowanie fizyczne
15.  

mgr Aleksandra Matuszny

 

dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • język polski
 • tyflopedagogika
 • informatyka i technologia informacyjna
16. mgr Matyszczak Patrycja  

dyplomowany

 

 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • diagnoza i terapia psycho-pedagogiczna
 • surdopedagogika
 • oligofrenopedagogika
 

17.

 

mgr Mikołajczak Rafał mianowany
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika lecznicza
18.  

mgr Niedobecka Katarzyna

 

kontraktowy
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
19.

mgr Teresa Musiol

mianowany
 • język angielski
20.  

mgr Gabriela Nowak

 

dyplomowany
 • język angielski
21. dr Natalia Orlińska aktualizacja danych
 • chemia
 • matematyka
22.   

mgr Parycja Orłowska - Burek

 

kontraktowy
 • przyroda

 • chemia

23.  

mgr Anna Paradowska

 

 dyplomowany
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • przyroda
24.  

mgr Dawid Piekarczyk

 

kontraktowy
 • wychowanie fizyczne
25.  

mgr Aleksandra Piotrowska

 

dyplomowany
 • informatyka i technologia informacyjna
 • technika
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
 • edukacja wczesnoszkolna
26.  

mgr Janusz Piper

 

dyplomowany
 • bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 

27.

 

 

mgr Izabella Ptok

 

 dyplomowany
 • przyroda
 • edukacja zdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie
 • oligofrenopedagigika

 

28.  ks. mgr Tomasz Rafalski mianowany  
 • religia

 

29.  mgr  Bożena Ratajczak dyplomowany  
 • geografia
30.  

mgr Barbara Roj-Skrobol

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
31.  mgr Mariola Stenka dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • informatyka
 • surdopedagogika

 

32.

 

mgr Marta Szczytkowska-Murek

 

 aktualizacja danych
 • muzyka
33. mgr Małgorzata Szkodny kontraktowy
 • historia
 • wos
 • oligofrenopedagogika
34.  

mgr Małgorzata Wilk

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
35. mgr Izabela Woźna - Wicedyrektor dyplomowany  
 • zarządzanie oświatą
 • matematyka
 • fizyka
 • oligofrenopedagogika
 • etyka
36  

mgr Małgorzata Wrześniewska

 

dyplomowany

 • pedagogika
37. mgr Sylwia Zych stażysta
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
38.  

mgr Anna Żurek

 

dyplomowany
 • język polski
 • surdopedagogika
 • bibliotekoznawstwo
39.

dr Marta Niemiec

 aktualizacja danych
 • oligofrenopedagogika

Powrót do strony głównej