NASZA KADRA

 ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Dyrekcja Szkoły

   

 mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 mgr Izabela  Woźna -  Wicedyrektor

 

Kadra

          Nasza kadra pedagogiczna składa się z 30 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe. Każdy z pedagogów systematycznie  dba o poszerzanie swojej wiedzy uczestnicząc w konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i kwalifikacyjnych oraz studiach podyplomowych.  Wielu naszych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch  lub więcej przedmiotów. Większość kadry  posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pozostali nauczyciele odbywają staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

             Pozostali pracownicy naszej szkoły to pracownicy obsługi i administracji.

 

LP.

NAUCZYCIEL

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO- NAUCZYCIEL

 

KWALIFIKACJE
1.  

mgr Katarzyna Będkowska

 

stażysta

 • język angielski
2.  

mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 

 dyplomowany

 • zarządzanie oświatą
 • informatyka i technologia informacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • surdopedagogika

 

3.

 

mgr Anna Cofała-Stolarek

 

 dyplomowany
 • pedagogika opiekuńcza
 • surdopedagogika
4.  

mgr  Magdalena Dorota

 

 dyplomowany
 •  wychowanie plastyczne
 

5.

 

 

mgr Agnieszka Dudek

 

kontraktowy  
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • logopedia
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą psychologiczną

 

6.  

mgr Drzymała Agata

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedgogika
7.  

lic. Agnieszka Janisz

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna
 • historia
 • język polski
8.  

mgr Agata Jarząbek

 

dyplomowany  
 • wychowanie fizyczne
 • surdopedagogika

 

9.  

ks. mgr Rafał Kilianek

 

kontraktowy
 • religia
10.  

mgr Jolanta Kudela

 

 mianowany
 • technika
 • informatyka i technologia informacyjna
 • matematyka
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
11.  

mgr Robert Lipiński

 

dyplomowany
 • religia
 • wychowanie fizyczne
12  

mgr Aleksandra Matuszny

 

dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • język polski
 • tyflopedagogika
 • informatyka i technologia informacyjna
 

13

 

mgr Katarzyna Napieraj

stażysta
 • wychowanie do życia w rodzinie
14.  

lic. Ewelina Noszczyk

 

stażysta

 

 • bibliotekarz
15.  

mgr Gabriela Nowak

 

dyplomowany
 • język angielski
16.  

mgr Parycja Orłowska

 

stażysta
 • przyroda

17.  

mgr Anna Paradowska

 

 dyplomowany
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • przyroda
18.  

mgr Aleksandra Piotrowska

 

dyplomowany
 • informatyka i technologia informacyjna
 • technika
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
19.  

mgr Janusz Piper

 

dyplomowany
 • bibliotekoznawstwo
 • informatyka
20.  

mgr Izabella Ptok

 

 dyplomowany
 • przyroda
 • edukacja zdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie

 

21.  

mgr Barbara Roj-Skrobol

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
22.  

mgr Mariola Stenka

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • informatyka
 • surdopedagogika
23. mgr Małgorzata Szkodny stażysta  
 • historia

 

24.  

mgr Łukasz Szmigiel

 

kontraktowy
 • edukacja muzyczna
25.  

mgr Dagmara Szromba

 

stażysta
 •  wychowanie fizyczne

 • gimnastyka korekcyjna

 

26.  

mgr Małgorzata Wilk

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
27.  

mgr Wodniok Katarzyna

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna i informatyka
28. mgr Izabela Woźna - Wicedyrektor dyplomowany  
 • matematyka
 • oligofrenopedagogika
 • etyka
29.  

mgr Małgorzata Wrześniewska

 

dyplomowany

 • pedagogika
30.  

mgr Anna Żurek

 

dyplomowany
 • język polski
 • surdopedagogika
 • bibliotekoznawstwo

Powrót do strony głównej