NASZA KADRA

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dyrekcja Szkoły

   

 mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 mgr Izabela  Woźna -  Wicedyrektor

 

Kadra

          Nasza kadra pedagogiczna składa się z 37 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe. Każdy z pedagogów systematycznie  dba o poszerzanie swojej wiedzy uczestnicząc w konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i kwalifikacyjnych oraz studiach podyplomowych.  Wielu naszych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch  lub więcej przedmiotów. Większość kadry  posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pozostali nauczyciele odbywają staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

             Pozostali pracownicy naszej szkoły to pracownicy obsługi i administracji.

 

LP.

NAUCZYCIEL

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO- NAUCZYCIEL

 

KWALIFIKACJE
1. mgr Agata Bator

stażysta

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język angielski
2. mgr  Małgorzata Baran

kontraktowy

 
 • matematyka
 • język angielski

 

3.  

mgr Aneta Błachuta

 

 dyplomowany

 • resocjalizacja i socjoterapia
 • pedagogika terapeutyczna
 • edukacjia wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
4. mgr  Małgorzata Baran

kontraktowy

 
 • matematyka
 • język angielski

 

5..  

mgr Iwona Brzezińska - Dyrektor

 

 dyplomowany

 • zarządzanie oświatą
 • informatyka i technologia informacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • surdopedagogika

 

6.

 

mgr Anna Cofała-Stolarek

 

 dyplomowany
 • pedagogika opiekuńcza
 • surdopedagogika
7.  

mgr Drzymała Agata

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedgogika
8.  

mgr Jolanta Górczyńska

 

dyplomowan
 • plastyka
9.  

lic. Agnieszka Janisz

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna
 • historia
 • język polski
10.  

mgr Agata Jarząbek

 

dyplomowany  
 • wychowanie fizyczne
 • surdopedagogika

 

11.  

ks. mgr Rafał Kilianek

 

kontraktowy
 • religia
12.  

mgr Jolanta Kudela

 

 mianowany
 • technika
 • informatyka i technologia informacyjna
 • matematyka
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
13.  

mgr Robert Lipiński

 

dyplomowany
 • religia
 • wychowanie fizyczne
14.  

mgr Aleksandra Matuszny

 

dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • język polski
 • tyflopedagogika
 • informatyka i technologia informacyjna
15. mgr Matyszczak Patrycja  

dyplomowany

 

 • doradztwo zawodowe
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • diagnoza i terapia psycho-pedagogiczna
 • surdopedagogika
 • oligofrenopedagogika
16. mgr Mikołajczak Rafał mianowany
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika lecznicza
17.  

mgr Niedobecka Katarzyna

 

kontraktowy
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 

18.

 

mgr Teresa Musiol

mianowany
 • język angielski
19.  

mgr Gabriela Nowak

 

dyplomowany
 • język angielski
20.  

mgr Parycja Orłowska

 

kontraktowy
 • przyroda

 • chemia

21.  

mgr Anna Paradowska

 

 dyplomowany
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • przyroda
22.   

mgr Dawid Piekarczyk

 

kontraktowy
 • wychowanie fizyczne
23.  

mgr Aleksandra Piotrowska

 

dyplomowany
 • informatyka i technologia informacyjna
 • technika
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
 • edukacja wczesnoszkolna
24.  

mgr Janusz Piper

 

dyplomowany
 • bibliotekoznawstwo
 • informatyka
25.  

mgr Izabella Ptok

 

 dyplomowany
 • przyroda
 • edukacja zdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie
 • oligofrenopedagigika

 

 

26.

 

 mgr  Bożena Ratajczak  
 • geografia
27.  

mgr Barbara Roj-Skrobol

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
28. mgr Skop Katarzyna mianowany  
 • edukacja wczesnoszkolna
29.  

mgr Mariola Stenka

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • informatyka
 • surdopedagogika
30. mgr Małgorzata Szkodny kontraktowy  
 • historia
 • oligofrenopedagogika

 

31.  

mgr Łukasz Szmigiel

 

kontraktowy
 • edukacja muzyczna

32.

mgr Alicja Świtala

 

dyplomowany

 

 • język niemiecki
33.  

mgr Małgorzata Wilk

 

 dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
34.  

mgr Wodniok Katarzyna

 

kontraktowy
 • edukacja wczesnoszkolna i informatyka
35. mgr Izabela Woźna - Wicedyrektor dyplomowany  
 • zarządzanie oświatą
 • matematyka
 • fizyka
 • oligofrenopedagogika
 • etyka
36  

mgr Małgorzata Wrześniewska

 

dyplomowany

 • pedagogika
37.  

mgr Anna Żurek

 

dyplomowany
 • język polski
 • surdopedagogika
 • bibliotekoznawstwo

Powrót do strony głównej