O szkole

 

 

      Nasza szkoła liczy już prawie 95 lat i jest szkołą z tradycjami. To szkoła, w której dzieci czują się dobrze. Sale lekcyjne są dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka. Edukacja wczesnoszkolna została rozszerzona: uczniowie mają możliwość uczestnictwa w  zajęciach na basenie oraz w gimnastyce o charakterze korekcyjnym.

                 Szkoła posiada dwie  pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, dzięki  temu każdy uczeń ma możliwość obcowania z komputerem oraz dostępu do bogatego źródła wiedzy jakim jest Internet. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece i czytelni oraz biblioteką audiowizualną. Uczniowie, a także rodzice mogą zasięgnąć porady pedagoga szkolnego. Dzieci klas młodszych mogą korzystać ze świetlicy.   W stołówce serwowane są  pyszne obiady,  gotowane w naszej szkolnej kuchni.

        W przestronnej auli odbywają się najważniejsze uroczystości szkolne, przedstawienia teatralne itp. Lekcje w-fu odbywają się w sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej lub w kolorowej sali zabaw. W szkole działają liczne koła zainteresowań oraz Klub Europejski.

        Podjęcie przez dziecko roli ucznia to przełomowy okres w jego życiu. Od tego jaki poziom sprawności, umiejętności i postaw osiągnie, zależy w dużym stopniu jego dalsze powodzenie w szkole i życiu.

        Nasza szkoła, to szkoła w której klimat ukształtowany jest na powszechnej życzliwości oraz zupełnym zrozumieniu potrzeb dziecka. Szkoła, która pielęgnuje tradycje rodzinne dziecka, kulturę i jego niepowtarzalność.

Powrót do strony głównej