Pedagog szkolny

"

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Zobacz harmonogram

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przejdź na stronę

Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"

Podsumowanie konkursu i wyniki
Zobacz podsumowanie

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Kim są osoby niepełnosprawne i jak im pomóc? Zobacz prezentację i pomyśl, co możesz zrobić dla osób niepełnosprawnych

Nauka zdalna - porady

Zapraszamy na stronę poświęconą nauce zdalnej. Znajdziecie tutaj ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

PRAWA DZIECKA

Zapraszamy na stronę poświęconą prawom dziecka. Znajdziecie tu wiele interesujących informacji i materiałów.

Jak dbać o własny rozwój?

Zapraszamy na naszą stronę prezentującą metody twórczego rozwoju

Bezpieczny w sieci
konkurs na najlepszy plakat
organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zachęcamy do udziału w konkursie

Zobacz regulamin

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych

Pobierz oświadczenie

Doradztwo zawodowe

Zapraszamy na stronę poświęconą doradztwu zawodowemu

Trudności w uczeniu się

Zapraszamy na stronę poświęconą trudnościom w uczeniu się

Pordanik ósmoklasity, egzamin ósmoklasisty

Poniżej zamieszczamy informacje dla ósmoklasistów, w tym dokumenty traktujące o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz trybach ustalania proponowanych dostosowań.

Stypendium

Informacja dotycząca stypendium