Stołówka szkolna

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do korzystania z naszej szkolnej stołówki. Obiady przygotowywane są przez pracowników kuchni szkolnej. Ze względu na wdrożenie praktyk epidemiologiczno-sanitarnych, z posiłków można skorzystać wyłącznie na miejscu. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do regularnego odwiedzania podstrony stołówki, na której umieszczamy dokumenty i informacje, w tym jadłospis.

Rządowy program Posiłek w szkole i w domu

Z radością informujemy, że nasza szkoła jest beneficjentem rządowego programu Posiłek w szkole i w domu (moduł 3) dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i miasta uczniowie naszej szkoły będą korzystać z nowoczesnej stołówki...

Zapisy do stołówki

Zapisu do korzystania z obiadów należy dokonać poprzez wypełnienie deklaracji w dwóch egzemplarzach i oddanie kopii do intendenta (deklaracja może być przekazana przez dziecko na początku roku szkolnego).

Jadłospis

Płatność za obiady

Należy wpłacać kwotę wymienioną poniżej na dany miesiąc lub wskazaną indywidualnie przez intendenta. Prosimy nie wpłacać innych kwot.

Cena jednego obiadu od września 2021 r. wynosi 3,5 zł

Koszt obiadów za wrzesień 2021 dla uczniów klas 1-8

19 dni x 3,5 zł = 66,5 zł

Opłatę należy uiścić do 10 dnia miesiąca. W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu.

Numer konta do przelewu i tytuł płatności

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: 94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

W tytule przelewu należy uwzględnić nazwę szkoły, imię i nazwisko DZIECKA (którego wpłata dotyczy), klasę oraz miesiąc korzystania z obiadu np. SP-1, ANNA NOWAK, KLASA 5B, OBIADY W M-CU WRZEŚNIU.

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać intendentowi.

Terminowość wpłat

Płatność za obiady dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza wstrzymanie wydawania obiadów uczniowi. Po uregulowaniu zaległości za dany miesiąc uczeń może dalej korzystać z posiłków.
W przypadku chęci zrezygnowania ze stołówki szkolnej należy wypełnić druk rezygnacji i dostarczyć go intendentowi - najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca roboczego, w którym spożywane są posiłki.

Zwroty za niewykorzystane obiady

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice zwroty na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni.
Odpisów nie należy dokonywać samodzielnie, jedynie po skonsultowaniu z intendentem

Kontakt z intendentem

e-mail:spnr1katowice@onet.pl
telefon: 322510688 wew. 25
intendent przyjmuje w godz. od 8:00 do 14:30

Dokumenty

Regulamin

Zarządzenie

Deklaracja - zamówienie obiadów

Druk rezygnacji z obiadów