PLANY LEKCJI -  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

KLASY I - III

 

KLASY VI - VIII

 

Aktualizacja  09.09.2018 r.

W planach lekcji nie zostały ujęte zajęcia  pozalekcyjne, indywidualne oraz rewalidacyjne.

 Znajdują się one w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE oraz w gablotkach szkolnych.