PLANY LEKCJI

 

Obowiązują od 30.01.2017 r.

 

Godziny trwania godzin lekcyjnych

 

1

800-845

2

855-940

3

950-1035

4

1045-1130

5

1140-1225

6

1240-1325

7

1340-1425

8

1430-1515

KLASY I - III

 

KLASY VI - VI

 

W planach lekcji nie zostały ujęte zajęcia  pozalekcyjne, wyrównawcze, indywidualne oraz rewalidacyjne.

 Znajdują się one w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE oraz w gablotkach szkolnych.