PLANY LEKCJI -  ROK SZKOLNY 2017/2018

AKTUALNE OD II PÓŁROCZA

KLASY I - III

 

KLASY VI - VII

Aktualizacja  12.02.2018 r.

W planach lekcji nie zostały ujęte zajęcia  pozalekcyjne, indywidualne oraz rewalidacyjne.

 Znajdują się one w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE oraz w gablotkach szkolnych.