SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W KATOWICACH

 

  

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

ŚLĄSKIEJ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

NA LATA 2018/2021

 „Dobry styl to zdrowie, w ciele i w głowie”

 

Szkoła Promująca Zdrowie – to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  •  systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.