Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach  posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy naszej szkoły oraz  emeryci i renciści. Zasady przyznawania świadczeń i zapomóg określone są w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który dostępny jest ponieżej oraz w sekretariacie szkoły.

 Dokumenty do pobrania: