REKRUTACJA

 

 

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

  2.  Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie  sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

  3. Uchwała nr XXI/403/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2016

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Katowicach

 

1.

od 1 lutego 2016r. godz. 900

do 16 maja 2016r. godz. 1500

(z zastrzeżeniem, że rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły mogą dokonać zgłoszenia w przeciągu całego roku szkolnego).

 

Składanie wniosków (zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie) 

2.

od 1 lutego 2016r. godz. 900

do 16 maja 2016r. godz. 1500

 

Zgłaszanie i składanie wniosków o przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych
3.

 

od 17 maja 2016 roku

do 19 maja 2016 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne
4.

20 maja 2016 roku godz. 1200

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. Od 20 maja do 24 maja  2016 roku, do godziny 1500 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły
6. 25 maja  2016 roku, godz. 1200 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej
7.

29 sierpnia 2016 roku, przed godz. 1200

 

W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca
8. 29 sierpnia 2016r. godz. 1200 Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów

 

Dokumenty do pobrania:

  • Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP nr 1
  • Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego spoza rejonu do klasy I   SP1  nr 1 
  • Wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego spoza rejonu do klasy I  SP1  nr 1 

 

  powrót do strony głównej