REKRUTACJA

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 tworzy się na podstawie:

  •  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1872),
  • uchwały Rady Miasta Katowice nr XXI/403/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Katowicach

 

Dokumenty do pobrania:

 

  powrót do strony głównej