Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku


w godz. 7.00 - 15.00 

            Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwiać  osobiście lub korespondencyjnie.

                                    Nasz adres:

 Szkoła Podstawowa nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

40-035  Katowice

ul. Jagiellońska 18

       Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji

dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Powrót