STOŁÓWKA

 

KOSZT OBIADÓW ZA MIESIĄC STYCZEŃ TO:

 

 19 dni x 3 zł = 57 zł

W przypadku  korzystania z obiadów w czasie ferii  66,00 zł.

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie prosimy  o poinformowanie Intendenta czy w czasie ferii zimowych

Państwa dziecko będzie korzystało z obiadów.  Od 29 Stycznia do 9 Lutego 2018r (żywienie w SP 1)

 

KOSZT OBIADÓW ZA MIESIĄC LUTY  TO:

13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł.

W przypadku  korzystania z obiadów w czasie ferii  60,00 zł.

 

 

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA  KONTO:

 

94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

Przypominamy, iż płatność za obiady dokonywana jest

do DO 5 DANEGO MIESIĄCA.

 Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać Intendentowi.

W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu.

W przypadku braku informacji zwrotnej dziecko nie będzie wliczane do korzystania z obiadów w podanych terminach.

Brak terminowych płatności powoduje niemożność wydania obiadu.

 

        Potwierdzenie dokonania przelewu należy dostarczyć do świetlicy, stołówki szkolnej lub przesłać na adres: spnr1katowice@onet.pl Przypominamy, że zwrot na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni.

UWAGA!!!

W tytule przelewu należy uwzględnić imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata, np.


SP-1, ANNA NOWAK, OBIADY W M-CU WRZEŚNIU.

DOKUMENTACJA

 
  • REGULAMIN STOŁÓWKI 

  •  ZARZĄDZENIE NR  5/2017

 

Powrót do strony głównej