STOŁÓWKA

KOSZT OBIADÓW MAJ

20 dni x3 zł = 60

         W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu. Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać intendentowi.

Nie wolno samemu odliczać obecności

jedynie po bezpośrednim skonsultowaniu z intendentem.

 

 

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA  KONTO:

 

94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

Przypominamy, iż płatność za obiady dokonywana jest

do  10 DANEGO MIESIĄCA.

 Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać Intendentowi.

W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu.

W przypadku braku informacji zwrotnej dziecko nie będzie wliczane do korzystania z obiadów w podanych terminach.

Brak terminowych płatności powoduje niemożność wydania obiadu.

Przypominamy, że zwrot na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności

trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni.

UWAGA!!!

W tytule przelewu należy uwzględnić imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata, np.


SP-1, ANNA NOWAK, OBIADY W M-CU WRZEŚNIU.

DOKUMENTACJA

 
  • REGULAMIN STOŁÓWKI 

  •  ZARZĄDZENIE NR  12/2018

 

Powrót do strony głównej