SZKOLNA DOKUMENTACJA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

STATUT 

WZO

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

DOKUMENT W TRAKCIE AKTUALIZACJI

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

PODSTAWA PROGRAMOWA KL. 1-7

PLAN PRACY SZKOŁY

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DNI WOLNE- OŚWIADCZENIE

ZWOLNIENIE ZE SZKOŁY-OŚWIADCZENIE

EWIDENCJA DRUKÓW

KARTA ZAPISU DZIECKA Z OBWODU SP 1 2018/2019

DOKUMENT W TRAKCIE AKTUALIZACJI

DOKUMENT W TRAKCIE AKTUALIZACJI

DOKUMENT W TRAKCIE AKTUALIZACJI

 

WNIOSEK REKRUTACYJNY KANDYDAT SPOZA OBWODU

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 2018/2019

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2018/2019

 

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SP NR 1

DUPLIKATY LEGITYMACJI  I ŚWIADECTW

ANEKS

   ZFŚS