SZKOLNA DOKUMENTACJA

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

STATUT 

WZO

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PLAN PRACY SZKOŁY

PLAN ROZWOJU SZKOŁY

PODSTAWA PROGRAMOWA KL. 1-3

PODSTAWA PROGRAMOWA KL. 4-6

ZAPOMOGA ZDROWOTNA

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

DNI WOLNE- OŚWIADCZENIE

ZWOLNIENIE ZE SZKOŁY-OŚWIADCZENIE

EWIDENCJA DRUKÓW

KARTA ZAPISU DZIECKA Z OBWODU SP 1 2017/2018

DOKUMENT W TRAKCIE AKTUALIZACJI

WNIOSEK REKRUTACYJNY KANDYDAT SPOZA OBWODU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 2017/2018

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2017/2018

 

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SP NR 1

DUPLIKATY LEGITYMACJI  I ŚWIADECTW

ANEKS

   ZFŚS