TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI*

ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

     14.09.2017  - zebrania

     12.10.2017 - konsultacje  

     16.11.2017 - zebrania

     14.12.2017 -  konsultacje/przekazanie rodzicom informacji o  proponowanych ocenach z przedmiotów

     25.01.2018 -  zebrania podsumowujące pracę w I półroczu

     08.03.2018 -  konsultacje

     05.04.2018 -  zebrania

     17.05.2018 -  zebrania/przekazanie informacji o ocenach rodzicom

     12.06.2018 -  konsultacje/zebrania

 

 

Zebrania i konsultacje rozpoczynają się o godz. 17.00

 

Aktualizacja: 27.05.2018 r.

* Ze względów organizacyjnych szkoły terminy spotkań mogą ulec zmianie.