Turniej o Puchar Dyrektora SP1 "Na tropach bohtaterów baśni"

XX Turniej o Puchar Dyrektora SP1 "Na tropach bohaterów baśni - baśnie polskie"
rok szkolny 2020/2021

Zachęcamy do obejrzenia filmowego podsumowania XX Turnieju

Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii konkursu, odbył się on w przestrzeni internetowej. W czwartek 17 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 został otwarty test finałowy. Składał się z 85 pytań, a czas na jego rozwiązanie to 65 minut. Test napisało 39 uczniów z 13 szkół. Wstępne wyniki uczestnicy otrzymali automatycznie, zaraz po wysłaniu testu. Komisja konkursowa przeanalizowała pytania otwarte i dodała punkty uczestnikom, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zapytania, ale innymi słowami niż te zapisane w kluczu odpowiedzi. Ponadto Komisja sprawdziła pytania, co do których uczestnicy mieli wątpliwości. Ostatecznie zmieniono klucz odpowiedzi do dwóch pytań: 1. U stóp góry Szczebel leżała wieś Lubień a nie Luboń; 2. Podarunkiem bez podarunku od chytrusa dla króla był wróbel a nie gołąb.

Dziękujemy nauczycielom - opiekunom drużyn za zgłoszenie i prowadzenie uczniów, dziękujemy uczestnikom za podjęcie wyzwania oraz ich rodzicom za wspieranie dzieci w przygotowaniach do konkursu.

Trzynaście Drużyn XX Turnieju

Informacje sprzed konkursu

W niecodziennych okolicznościach epidemii zostanie zorganizowany jubileuszowy - dwudziesty - Turniej o Puchar Dyrektora SP1

Termin: 17 grudnia 2020 r.

Forma konkursu: test online

Tegoroczne baśnie konkursowe to:

  1. O Kasi sierotce i złej macosze.
  2. Ojciec i trzej synowie.
  3. Baśń o Grocie Lodowej.
  4. Trębacz ratuszowy i król kruków.
  5. O królewnie czarodziejce.
  6. O tym jak krawiec pan Niteczka został królem.
  7. O młodzieńcu w kłodę zaklętym.
  8. O dobrej Hance i złej Hanie.
  9. O tym, jak jeden chłop miał trzech synów

Regulamin turnieju

XX Turniej o Puchar Dyrektora SP1 "Na tropach bohaterów baśni - baśnie polskie" - 17 grudnia, godz. 10.00 - 11.05.
Test finałowy

Test finałowy w tym roku jest wypełniany indywidualnie. Punkty zdobyte przez członków drużyny będą zsumowane, a następnie będzie liczona średnia dla każdego zespołu.
Test należy wysłać do godziny 11.05. Po tym czasie zostanie zamknięty. Można wysłać test niewypełniając wszystich odpowiedzi.
Wyniki zliczone automatycznie przez program mogą nie być ostateczne. Zostaną poddane weryfikacji przez komisję konkursową.
Komisja konkursowa ustali termin oficjalnego ogłoszenia wyników
Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne problemy techniczne uczestników np. awarie sieci internetowej, sprzętu komputerowego.
Do testu należy podejść z zaangażowaniem, ale jednocześnie z odpowiednim dystansem. Niech będzie to przede wszystim zabawa.
Ze względu na konkursowy charakter projektu i wysoki poziom reprezentowany corocznie przez uczestników, test finałowy jest trudny i składa się z wielu pytań.
Udział w konkursie jest dla uczestników okazją do rozwijania ważnych umiejętności takich jak czytanie ze zrozumieniem, pamięć, refleks, koncentracja, organizacja czasu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania oraz życzymy powodzenia w konkursie i skutecznego doskonalenia własnych umiejętności