ZAPOMOGA ZDROWOTNA

 

 

Procedura przyznawania zapomóg zdrowotnych 

Nauczyciele i nauczyciele emeryci ubiegający się o zapomogę zdrowotną  wypełniają i składają następujące dokumenty: