Pedagog szkolny

Prawa Dziecka

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzień ten został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka jest jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka. To międzynarodowy dokument, który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 roku i od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce. Ponieważ Konwencja jest napisana trudnym prawniczym językiem, poproszono Waszych rówieśników, aby pomogli opisać te skomplikowane artykuły w prosty sposób – dzięki temu przepisy są bardziej zrozumiałe. Każdy pomocnik miał do przetłumaczenia inne artykuły konwencji. Tak powołany "zespół tłumaczy" wykonał ogromną pracę, którą połączono w jeden wspólny dokument. Można się zapoznać z nim tutaj

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka... Zobacz tutaj
Załącznik do ogłoszenia o konkursie Zobacz tutaj

Czym są prawa dziecka? - Film animowany o prawach dziecka

Najważniejsze prawa dziecka opracowane na podstawie konwencji. Zobacz tutaj

Mity i nieporozumienia na temat konwencji. Zobacz tutaj

20 listopada to wyjątkowy dzień. Zobacz tutaj

Konwencja o prawach dziecka w wersji przyjaznej dzieciom. Malutka książeczka z pięknymi ilustracjami, ułatwiającymi zrozumienie, jakie są prawa dziecka przysługujące wszystkim dzieciom na świecie. Zobacz tutaj

Zbiór trudnych pytań i ważnych odpowiedzi. Bohater książki – Dominik - odpowiada na listy dzieci dotyczące ich praw. Dzięki tej książeczce dzieci w przyjazny sposób poznają swoje prawa i otrzymają wyjaśnienie na często dręczące ich pytania. Zobacz tutaj

Kolorowanka dla dzieci. Zobacz tutaj

Plan lekcji do pobrania: pobierz tutaj

Dokument