Stołówka szkolna

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do korzystania z naszej szkolnej stołówki. Obiady przygotowywane są przez pracowników kuchni szkolnej. Ze względu na wdrożenie praktyk epidemiologiczno-sanitarnych, z posiłków można skorzystać wyłącznie na miejscu. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do regularnego odwiedzania podstrony stołówki, na której umieszczamy dokumenty i informacje, w tym jadłospis.

Stołówka szkolna

Rządowy program Posiłek w szkole i w domu

Modernizacja stołówki

Z radością informujemy, że nasza szkoła jest beneficjentem rządowego programu Posiłek w szkole i w domu (moduł 3) dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W 2021 r. w SP 1 w Katowicach zrealizowano założenia powyższego programu. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i miasta uczniowie naszej szkoły będą korzystać z nowoczesnej stołówki... Zmodernizowano kuchnię i jadalnię.

Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i domu. Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej Modernizacja kuchni - nowe urządzenia Modernizacja kuchni - nowe urządzenia

W naszej stołówce szkolnej dokonano odświeżenia ścian i wyposażono jadalnię w nowe krzesła i stoły.

Korzyści, które mamy dzięki wsparciu finansowym z tytułu Posiłek w szkole i w domu pozwoliło na podwyższenie standardu stanu technicznego stołówki oraz usprawniło proces przygotowania posiłków. Jadalnia jest też bardziej estetyczna.

Jadalnia Jadalnia

Uroczyste otwarcie stołówki

W poniedziałek 4 października uroczyście otwarto stołówkę po jej modernizacji. W obecności Pani Dyrektor, Pani Intendent oraz Pani Agnieszki i Iwony z kuchni, przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele klasy pierwszej. W tym ważnym dniu uczniowie z zachwytem i radością spożywali posiłek ciesząc się nowym wystrojem i aranżacją pomieszczenia.

Otwarcie stołówki Otwarcie stołówki Otwarcie stołówki

Powrót do spisu

Zapisy do stołówki

Zapisu do korzystania z obiadów należy dokonać poprzez wypełnienie deklaracji w dwóch egzemplarzach i oddanie kopii do intendenta (deklaracja może być przekazana przez dziecko na początku roku szkolnego).

Powrót do spisu

Jadłospis

Płatność za obiady

Należy wpłacać kwotę wymienioną poniżej na dany miesiąc lub wskazaną indywidualnie przez intendenta. Prosimy nie wpłacać innych kwot.

Koszt obiadów za listopad 2021 dla uczniów klas 1-8
18 dni x 3,5 zł = 63 zł

Opłatę należy uiścić do 10 dnia miesiąca. W przypadku braku informacji na temat zapłaty dziecko nie otrzyma w dniu następnym obiadu.

Numer konta do przelewu i tytuł płatności

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO: 94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

W tytule przelewu należy uwzględnić nazwę szkoły, imię i nazwisko DZIECKA (którego wpłata dotyczy), klasę oraz miesiąc korzystania z obiadu np. SP-1, ANNA NOWAK, KLASA 5B, OBIADY W M-CU PAŹDZIERNIKU.

Potwierdzenie przelewów

Potwierdzenia przelewów proszę przesyłać na adres: spnr1katowice@onet.pl bądź przekazać intendentowi.

Terminowość wpłat

Płatność za obiady dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza wstrzymanie wydawania obiadów uczniowi. Po uregulowaniu zaległości za dany miesiąc uczeń może dalej korzystać z posiłków.
W przypadku chęci zrezygnowania ze stołówki szkolnej należy wypełnić druk rezygnacji i dostarczyć go intendentowi - najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca roboczego, w którym spożywane są posiłki.

Zwroty za niewykorzystane obiady

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice zwroty na niewykorzystane obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie ponad 3 dni.
Odpisów nie należy dokonywać samodzielnie, jedynie po skonsultowaniu z intendentem

Powrót do spisu

Kontakt z intendentem

e-mail:spnr1katowice@onet.pl
telefon: 322510688 wew. 25
intendent przyjmuje w godz. od 8:00 do 14:30

Powrót do spisu

Dokumenty

Regulamin

Zarządzenie

Deklaracja - zamówienie obiadów

Druk rezygnacji z obiadów

Powrót do spisu