Pedagog szkolny

"

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Zobacz harmonogram

Nauka zdalna - porady

Zapraszamy na stronę poświęconą nauce zdalnej. Znajdziecie tutaj ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

PRAWA DZIECKA

Zapraszamy na stronę poświęconą prawom dziecka. Znajdziecie tu wiele interesujących informacji i materiałów.

Jak dbać o własny rozwój?

Zapraszamy na naszą stronę prezentującą metody twórczego rozwoju

Bezpieczny w sieci
konkurs na najlepszy plakat
organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zachęcamy do udziału w konkursie

Zobacz regulamin

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych

Pobierz oświadczenie

Doradztwo zawodowe

Zapraszamy na stronę poświęconą doradztwu zawodowemu

Trudności w uczeniu się

Zapraszamy na stronę poświęconą trudnościom w uczeniu się

Egzamin ósmoklasisty

Poniżej zamieszczamy informacje o egzaminie ósmoklasisty, w tym dokumenty traktujące o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz trybach ustalania proponowanych dostosowań.

  • Informacja ogólna, w tym terminy trybu ustalenia dostosowań
  • Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  • Czas trwania egzaminu ósmoklasisty
  • Stypendium

    Informacja dotycząca stypendium